‘บุคคลที่โดดเด่นที่สุด’: ผู้นำสตรียกย่องตัวอย่างราชินี

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหราชอาณาจักรบอกกับ NBC News ว่า “เธอเป็นตัวแทนของข้าราชการที่ดีที่สุด คือหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยให้ประเทศของคุณมาก่อนและเธอทำมาเป็นเวลา 70 ปี” LONDON — ในฐานะราชาธิปไตยและประมุขแห่งรัฐ เป็นเวลา 70 ปีที่ควีนอลิซาเบธที่ 2 ทรงกล้าหาญในโลกที่ผู้ชายครอบงำ จากคอนที่หาได้ยากยิ่งของเธอ เธอสนับสนุนผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในการบริการสาธารณะ ตามคำกล่าวไม่กี่คนที่ข้ามเส้นทางของเธอ...